Școala Postliceală Sanitară ”Laureatus” Tg Neamț pune accent pe însușirea valorilor promovate prin filosofia procesului instructiv-educativ pentru ca elevii să dobândească competențe care să asigure servicii sanitare de calitate pentru a satisface necesităţile comunității.

Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Tg Neamț își asumă misiunea de a deveni o ,,minicomunitate” de promovare a educației orientată către pregătirea unor profesioniști exprimată în termeni de valoare adăugată și valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim.

Esențializez misiunea școlii prin cuvintele: ,,Mereu mai buni prin noi înșine”.

Doru BĂETU – Manager

Istoric

Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Tg Neamț este o unitate de învățământ unde se evaluează competențele de nivel superior atât teoretice, cât și cele practice pentru a putea forma asistenți medicali profesioniști. Elevul școlii noastre este beneficiarul unui proces de învățământ:

 • ancorat la necesităţile de calificare, mobilitate și flexibilitate resimțite prin piața muncii raportate totodată la viața socială;
 • cu standarde ridicate, prin utilizarea tehnologiei de comunicare și informaționale;
 • tehnologizat, având la dispoziție spații dotate corespunzător pentru sala de demonstrație, pentru laboratorul de tehnică farmaceutică – anatomie, pentru laboratorul de informatică, precum și sălile de clasă, având totodată asigurat accesul la comunicații electronice, funcționarea rețelei informaționale, dar în egală măsură și tehnologii didactice audio-vizuale de ultimă generație;
 • în care cultura calității instituționale și educaționale asigură beneficiarilor noștri însușirea cunoștințelor, formarea și dezvoltarea competențelor, valorilor și atitudinilor necesare pe piața muncii atât din România, cât și din spațiul Uniunii Europene.
 • bazat pe un management profe­sional în toate domeniile funcționale, asi­gurându-se o orientare sistemică, strategică, optimă prin proces și fapte pentru îndeplinirea funcțiilor acesteia în procesul didactic și educativ.

Elevii beneficiază de o pregătire profesională echi­valentă cu pregătirea standard din celelalte țări ale Uniunii Europene, calificarea profesională asistent medical generalist, fiind recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE- Anexa V, text cu relevanță pentru SEE 2008/C 322/03.

Oferta educațională a SPS Laureatus Tg Neamț, an școlar 2022 – 2023

Înscrieri în anul 1 de studii:

În perioada 01 martie – 31 august 2022 au loc înscrierile la cele 2 calificări profesionale:

 • Asistent medical de farmacie – 28 locuri
 • Asistent medical generalist – 56 locuri

Condiţii de admitere: Absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare pentru înscrierea în anul 1 de studii, an școlar 2022 – 2023, calificarea profesională AMF/ AMG, SPS Laureatus Tg Neamț:

 1. Fișă tip de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat, Certificat absolvire liceu sau Adeverință de absolvire – promoția 2022, original și copie – copia va fi certificată „Conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere;
 3. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII, original și copie;
 4. Copie carte de identitate;
 5. Copie certificat de naștere;
 6. Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui;
 7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este ”clinic sănătos” și ”apt pentru a urma cursurile școlii postliceale sanitare”;
 8. Chitanța – plata taxei de înscriere – 200 lei;
 9. Dosar plastic