Asistent medical de farmacie

Durata cursurilor este de 3 ani.

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ:
a) distribuirea produselor farmaceutice;
b) efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie;
c) prepararea produselor farmaceutice;
d) administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale;
e) asigurarea stocului necesar farmaciei;
f) întocmirea documentaţiei de farmacie;
g) întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului;
h) manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare;
i) aplicarea NPM şi NPSI;
j) comunicarea interactivă la locul de muncă;
k) dezvoltarea profesională;
l) efectuarea muncii în echipă;
m) asigurarea condiţiilor igienico – sanitare.

ASISTENTUL MEDICAL DE FARMACIE ESTE CEL CARE:

1. colaborează direct cu farmacistul licențiat, îndeplinind sarcini precum prepararea medicamentelor prescrise pacienților cum ar fi: numară, măsoară, cântăresc, amestecă etc, numerotarea tabletelor, împachetează și etichetează dozele etc.
2. îndeplinește sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamente, dă relații pacienților etc;
3. utilizează calculatorul, verifică dacă informațiile din prescripții sunt corecte, completează formulare specifice etc.

MOD DE DESFĂȘURARE:
☆ Instruirea teoretică se desfășoară în unitatea de învățământ care dispune de săli de curs, laborator de tehnică farmaceutică, bibliotecă dotată cu cărți de specialitate etc
☆ Instruirea practică se desfăşoară, pe grupe de 2 – 6 elevi, în farmaciile din orașul Târgu Neamț pe baza contractelor încheiate între acestea și Şcoala Postliceală Sanitară Laureatus Tg Neamț la începutul fiecărui an școlar în parte.

MODULE DE STUDIU:

Anul I (Planul de Învățământ complet îl găsiți Aici )

Anul școlar are 36 de săptămâni
Semestrul I – 18 săptămâni
Semestrul II – 18 săptămâni
Total ore/an instruire teoretică: 13 ore/ săptămână x 36 săptămâni = 468 ore
Stagii de pregătire practică: 2 zile/ săptămână x 36 săptămâni = 432 ore
Total: 900 ore/ an

 1. Comunicare profesională
 2. Elemente de botanică
 3. Noțiuni de anatomie și fiziologie umană
 4. Noțiuni de virusologie, bacteriologie și parazitologie
 5. Propedeutică farmaceutică și operații generale în practica farmaceutică
 6. Noțiuni de semiologie medicală
 7. Farmacognozie generală
 8. Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene
 9. Chimia compușilor anorganici farmaceutici
 10. Elemente de organizare sanitară și farmaceutică
 11. Farmacologie generală

Anul II (Planul de Învățământ complet îl găsiți Aici )

Anul școlar are 36 de săptămâni
Semestrul I – 18 săptămâni
Semestrul II – 18 săptămâni
Total ore/an instruire teoretică: 13 ore/ săptămână x 36 săptămâni = 468 ore
Stagii de pregătire practică: 2 zile/ săptămână x 36 săptămâni = 432 ore
Total: 900 ore/ an

 1. Comunicare profesională în limba modernă
 2. Biochimie
 3. Farmacognozie specială
 4. Farmacoterapie
 5. Forme farmaceutice sterile
 6. Marketing în domeniul farmaceutic
 7. Tehnologie informației și comunicării
 8. Chimia compușilor cu acțiune asupra sistemului nervos central
 9. Fitoterapie
 10. Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

Anul III (Planul de Învățământ complet îl găsiți Aici )
Anul școlar are 36 de săptămâni
Semestrul I – 18 săptămâni
Semestrul II – 18 săptămâni
Total ore/an instruire teoretică: 13 ore/ săptămână x 36 săptămâni = 468 ore
Stagii de pregătire practică: 2 zile/ săptămână x 36 săptămâni = 432 ore
Total: 900 ore/ an

 1. Managementul calității
 2. Managementul proiectelor
 3. Apiterapie
 4. Forme farmaceutice solide – pulberi și pilule
 5. Farmacotoxicologie
 6. Chimia compușilor farmaceutici cu acțiuni fiziologice diverse
 7. Noțiuni de psihologie, etică și deontologie farmaceutică
 8. Managementul financiar farmaceutic și legislație
 9. Forme farmaceutice solide – comprimate și drajeuri
 10. Preparate dermo – cosmetice și de igienă

După finalizarea studiilor asistentul medical de farmacie poate lucra în:

 • fabrici de medicamente;
 • depozite de medicamente;
 • centre de distribuție a medicamentelor;
 • farmacii particulare și de stat;
 • laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, precum și în laboratoare galenice;
 • fabrici și laboratoare de produse cosmetice.

laureatus

Fondata in anul 2013, Scoala Postliceala Sanitara”Laureatus”se doreste a fi una dintre cele mai importante institutii de invatamant , in domeniul sanitar si asistenta pedagogica, din Moldova.