Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Tg Neamț pune accent pe însușirea valorilor promovate prin filozofia procesului instructiv-educativ pentru ca elevii să dobândească competențe care să asigure servicii sanitare de calitate pentru a satisface necesităţile comunității.

Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Tg Neamț își asumă misiunea de a deveni o ,,minicomunitate” de promovare a educației orientată către pregătirea unor profesioniști exprimată în termeni de valoare adăugată și valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim.

Esențializez misiunea școlii prin cuvintele: ,,Mereu mai buni prin noi înșine”.

Doru BĂETU – Manager

Oferta Educațională a SPS Laureatus Tg Neamț, an școlar 2022-2023

Înscrieri în anul 1 de studii:
În perioada 01 martie – 31 august 2022 au loc înscrierile la cele 2 calificări profesionale:
Asistent medical de farmacie – 28 locuri
Asistent medical generalist – 56 locuri
Condiţii de admitere: Absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Află mai multe

Examenele de absolvire

În anul şcolar 2021-2022 EXAMENELE DE ABSOLVIRE se desfăşoară în baza OMEN nr. 5152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 -2021, publicat în MONITORUL OFICIAL al României, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020.

Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

 1. PROBA PRACTICĂ
 2. PROBA SCRISĂ
 3. SUSȚINEREA UNUI PROIECT
 • Proba practică – nota minimă de promovare este 6 (șase)
 • Proba scrisă – durează 3 ore și nota minimă de promovare este 5 (cinci)
 • Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

CALENDAR – CALIFICĂRI PROFESIONALE

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

 • înscrierea candidaților: 28 iunie – 1 iulie 2022
 • desfășurarea probei practice: 4 – 5 iulie 2022
 • desfășurarea probei scrise: 6 iulie 2022
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 7 iulie 2022
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 7 – 8 iulie 2022
 • susținerea proiectului: 11 – 12 iulie 2022
 • afișarea rezultatelor finale: 13 iulie 2022

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 • înscrierea candidaților: 8 – 12 august 2022
 • desfășurarea probei practice: 16 – 18 august 2022
 • desfășurarea probei scrise: 19 august 2022
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 22 august 2022
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 22 – 23 august 2022
 • susținerea proiectului: 24 – 25 august 2022
 • afișarea rezultatelor finale: 26 august 2022

PROGRAMUL DE LUCRU, an școlar 2021 – 2022, SPS Laureatus Tg Neamț:

Luni: 08:00 – 20:00
Marți: 08:00 – 20:00
Miercuri: 08:00 – 20:00
Joi: 08:00 – 20:00
Vineri: 08:00 – 20:00
Sâmbătă: Liber / 08:00 – 21:00 aprobat de manager/director
Duminică: Liber / 08:00 – 21:00 aprobat de manager/director

Resurse utile – COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro/ – Platforma națională de informare despre vaccinarea COVID-19